Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Paź
Paź

Zmiana niektórych obowiązków przy przewozie pasażerów w transporcie publicznym i niepublicznym

Tagi: , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje, że od dnia 17 października 2020 r. Rada Ministrów bardzo poważnie zmieniła niektóre obowiązki przy przewozie pasażerów w transporcie publicznym i niepublicznym, kolejny raz zmieniając warunki ustalone od dnia 10 października 2020 r.

 

W Dz. U. z 16 października 2020 r. poz. 1829 ukazało się ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [jest to zmiana do przepisów ogłoszonych w Dz. U. z 9 października 2020 r. poz. 1758]

Ponadto w Dz. U. z 2 listopada 2020 r. poz. 1931 ukazało się ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, gdzie wprowadzono ograniczenia w przewozie pasażerów pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.  [jest to piąta zmiana do przepisów ogłoszonych w Dz. U. z 9 października 2020 r. poz. 1758 – kolejne Dz. U poz.: 1797, 1829, 1871, 1917 i obecny 1931]  ”

Poniżej zamieszczamy informację o aktualnych zasadach przewozu osób – skan pisma 2020_11_03_zmiany_transport_publiczny w załączeniu

Poniżej przedstawiamy wyciąg z niektórych postanowień tych dwóch w/w Rozporządzeń Rady Ministrów:

 

Ponadto w związku z tymi nowymi ograniczeniami wystosujemy kolejne pytania do Ministra Infrastruktury – w załączeniu scan pisma PIGTSiS-250/P/2020 r. z 19.10.2020 r

 

Jednocześnie informujemy, że według informacji zamieszczonej na internetowej stronie rządowej po linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19  jest zamieszczona informacja, którą cytujemy razem z błędną pisownią:

„Ważne! W trasnporcie dla uczniów organizowanym przez samorząd terytorialny nie obowiązują limity dla transportu publicznego. Jednak konieczne jest zakrywanie nosa i ust!”

z której można wnioskować, że powyższe ograniczenia nie stosuje się w organizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego transporcie uczniów.

W tej sprawie napisaliśmy pismo do Ministerstwa Infrastruktury [w załączeniu]  i liczymy na jakieś dodatkowe wyjaśnienie

Ministerstwo Infrastruktury w piśmie DTD-6.4310.387.2020 z dnia 21 października 2020 r. wyjaśniło, że informacja zamieszczona na internetowej stronie rządowej po linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19  BYŁA BŁĘDNA!!!

Aktualnie na tej stronie rządowej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

ten tekst brzmi: „KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

  • 50% liczby miejsc siedzących, albo
  • 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Limity nie dotyczą środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych.”

Ponadto informujemy, że zmieniły się także zasady w zakresie

„OPIEKA I EDUKACJA

EDUKACJA

Uczniowie:

  • klas IV-VIII szkół podstawowych,
  • wszystkich klas szkół ponadpodstawowych,
  • słuchacze placówek kształcenia ustawicznego
  • centrów kształcenia zawodowego

przechodzą na naukę zdalną.

Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada 2020 r.

Ważne! Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian