Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

lip
lip

„Zawarcie umowy i jej rozliczenie w zakresie realizacji usług o charakterze użyteczności publicznej” – szkolenie PIGTSiS dla przewoźników oraz jst

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje, że w związku zainteresowaniem i kierowanymi pytaniami do Nas w sprawie zawierania umów dotyczących przewozów o charakterze użyteczności publicznej, rozliczania przewozów, ustalania wysokości należnej rekompensaty oraz środków pochodzących z budżetu państwa organizujemy dla zainteresowanych podmiotów [dla pracowników przewoźników oraz pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego] szkolenie dotyczące:

             „Zawarcie umowy i jej rozliczenie w zakresie realizacji usług o charakterze użyteczności publicznej”.

Szczegóły informacji dotyczące tematyki, przebiegu szkolenia oraz warunków uczestnictwa, znajdują się w załączonym piśmie.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na załączonej karcie zgłoszenia