Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Sie
Sie

Wywiad z Prezesem PIGTSiS Panem Zdzisławem Szczerbaciukiem nt. uruchamiania dofinansowywanych linii o charakterze użyteczności publicznej

Tagi: , ,

Pan Grzegorz Ramza  z Redakcji „Polski Traker BUS” przygotowuje materiał o wdrażaniu „Ustawy PKS-owej” i w dniu 22.08.2019 r. zwrócił się do Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji z prośbą o krótki do niej komentarz, sugerując następujące pytania:

  1. Jak się Panu wydaje, czy zgodnie z zapowiedzią rządu pierwsze linie ruszą już we wrześniu?
  2. Czy wszystkie samorządy podołają temu wyzywaniu?
  3. Czy aby nie okaże się, że tym „biedniejszym” braknie środków na przywrócenie czy stworzenie nowych linii?
  4. Jak wyglądać będzie kwestia korzystania z przystanków i dworców?
  5. Co będzie z utratą dochodów, które miały związek z ulgowymi biletami?
  6. Czy samorządy i przewoźnicy nie będą się bać inwestować w tabor, skoro umowy z nimi, póki co nie mają być długofalowe?
  7. Czy, Pana zdaniem, gminy w końcu dojdą do porozumienia i np. jedna linia będzie biegła przez obszar kilku z nich?
  8. Czy Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji jakoś aktywnie uczestniczy w wdrożeniu ustawy?

Poniżej zamieszczamy komentarz Prezesa Zdzisława Szczerbaciuka do zadanych pytań:

Ad. 1. Oczywiście ruszą. Nie będzie to zachowanie masowe, ale kilkaset linii zostanie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) – Organizatorów, zorganizowana w formie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Ale to w większości nie będą linie nowe, tylko linie „zmodyfikowane” zgodnie z sugestią Ministerstwa Infrastruktury;

Ad. 2. Złożeniu wniosku o objęcie dopłatą jest sprawą względnie bardzo prostą i temu etapowi podołają moim zdaniem wszystkie JST. Trudniej będzie zawrzeć umowę z odpowiednim operatorem, tak, aby spełniała ona wymagania polskiej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (PTZ) oraz rozporządzenia (WE) nr 1370/2007. Prawdziwym egzaminem będzie prawidłowe dokonanie rozliczenia każdej linii o charakterze użyteczności publicznej w taki sposób, aby za jakiś czas nie trzeba by było zwracać pieniędzy;

Ad. 3. Nie rozumiem pytania. Od ponad 8 lat samorządy wiedziały, że mają organizować a więc i finansować publiczny transport zbiorowy. Przecież obecnie wszystkie gminy finansują dowóz uczniów i nikt się nie martwi czy są w stanie wygospodarować na to środki. Moim zdaniem problem tkwi nie w braku środków (zasłona dymna) ale w przekonaniu, że jeżeli przez 30 lat udawało się mieć transport drogowy osób bez żadnych środków, to dalej tak będzie;

Ad. 4. W tym zakresie nic się nie zmienia, poza zmniejszeniem ilości przystanków dla których konieczne będzie tzw. uzgodnienie zasad w przypadku przewozów o charakterze użyteczności publicznej, ale to jest wiadome od 1 marca 2011 roku;

Ad. 5. Nie rozumiem pytania. Jaki niby ma związek sprawa przewozów o charakterze użyteczności publicznej z ulgami. Kwestia ta jest regulowana w rozdziale V ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o PTZ – Tylko należy czyhać przepisy ze zrozumieniem. Ustawa o FRPA nie ma absolutnie nic wspólnego z ustawą o ulgach;

Ad. 6. Umowę można zawrzeć zgodnie z przepisami na lat 10. Jeżeli natomiast będzie to zawieranie umów na okresy roczne lub jeszcze krótsze to oczywistą oczywistością jest to, że nikt pod takie kontrakty nie będzie inwestował w tabor. Ale to jest kwestia, która powinna być regulowana w umowie pomiędzy organizatorem a operatorem;

Ad. 7. W modelu przyjętym w polskiej ustawie o PTZ za komunikację pomiędzy dwoma lub więcej gminami odpowiada powiat, a za komunikację pomiędzy dwoma lub więcej powiatami odpowiada województwo.

Gminy mogą, ale nie muszą zawierać porozumień. Ja osobiście nie podzielam poglądu licznych ekspertów, że to jest droga do poprawy publicznego transportu zbiorowego. Każda JST ma własne interesy w przemieszczaniu się pasażerów po jej obszarze oraz do innych lub z innych JST. Ponadto ten transport trzeba finansować w znacznej wielkości. Według mnie, dogadanie się JST, zwłaszcza w sprawach finansowania przewozów, będzie śladowe.

Ad. 8. PIGTSiS oczywiście aktywnie uczestniczy we wdrażaniu ustawy o FRPA (która dotyczy wyłącznie JST) i wynikającej z tego konieczności wdrażania ustawy o PTZ (która dotyczy stosunków pomiędzy organizatorem a operatorem).  Przeprowadziliśmy serię specjalistycznych szkoleń dla pracowników JST. Udzielamy także porad prawnych w konkretnych sprawach

Zdzisław Szczerbaciuk

Prezes Zarządu