Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

paź
paź

Wypracowanie wspólnego stanowiska Forum Transportu Drogowego wobec proponowanych przez Ministerstwo Infrastruktury zmian w ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie o czasie pracy kierowców

Tagi:

Informujemy, że w dniu 13.10.2021 r. odbyło się posiedzenie Forum Transportu Drogowego, którego PIGTSiS jest członkiem. Głównym celem posiedzenia było wypracowanie wspólnego stanowiska wobec proponowanych przez Ministerstwo Infrastruktury zmian w ustawie o transporcie drogowym oraz ustawie o czasie pracy kierowców. Link do tego projektu: https://legislacja.gov.pl/docs//2/12349554/12806724/12806725/dokument515196.pdf

W wyniku kilkugodzinnej dyskusji podjęto wspólne stanowisko które zostało skierowane do Ministra Infrastruktury oraz został wyłoniony zespół przedstawicieli FTD do udziału w konferencji uzgodnieniowej dotyczącej tych kwestii.

W skład zespołu weszli przedstawiciele: OZPTD – Andrzej Bogdanowicz, TLP – Maciej Wroński, ZMPD – Piotr Mikiel, PIGTSiS – Zdzisław Szczerbaciuk oraz ekspert z firmy  Inelo – Łukasz Włoch