Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Sie
Sie

Wypłaty operatorom publicznego transportu zbiorowego kwot rekompensat z tytułu honorowania uprawnień do ulg ustawowych na podstawie otrzymanych od organizatorów zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

Tagi: , , ,

W nawiązaniu do artykułu z dnia 26.06.2019 r. pod adresem http://www.pigtsis.pl/pismo-pana-andrzeja-bittela-pelnomocnika-rzadu-ds-przeciwdzialania-wykluczeniu-komunikacyjnemu/ gdzie zamieszczone jest nasze wystąpienie do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie wypłat przez marszałków województw należnych operatorom publicznego transportu zbiorowego kwot rekompensat z tytułu honorowania uprawnień do ulg ustawowych na podstawie otrzymanych od organizatorów zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – Informujemy, że po czterech latach podnoszenia przez Polską Izbę Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji problemu dotyczącego bezprawnych odmów niektórych marszałków województw w sprawie wypłat należnych operatorom publicznego transportu zbiorowego kwot rekompensat z tytułu honorowania uprawnień do ulg ustawowych na podstawie otrzymanych od organizatorów zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego i wykazywania przez nas, że poprzednie stanowisko Ministerstwa Infrastruktury jest błędne, uzyskaliśmy wreszcie wyjaśnienie zgodne z obowiązującym od ośmiu lat stanem prawym. W załączeniu scan pisma Ministerstwa Infrastruktury l. dz. DTD-6.4310.84.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. podpisanego z upoważnienia Ministra Infrastruktury przez Sekretarza Stanu Pana Rafała Webera.

Zdzisław Szczerbaciuk – Prezes Zarządu PIGTSiS