Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

lip
lip

Ważne informacje dla Członków PIGTSiS, podmiotów realizujących komunikację autobusową

Tagi: , ,

Do członków PIGTSiS:

 

W dniu 1 lipca 2021 r. otrzymałem z Ministerstwa Infrastruktury ważne dla Państwa informacje:

  1. Przedsiębiorcy realizujący drogowe przewozy osób mogą rozpocząć składanie wniosków o pomoc dla nich przewidzianą w ustawie z dnia 2 marca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.,) w art. 15 zzzzl5 po dokonaniu jego nowelizacji poprzez dodanie ustępu 11. Ta nowelizacja została opublikowana w Dz. U. z dnia 1 lipca 2021 r. poz. 1192 i weszła w życie z dniem ogłoszenia. W związku z powyższym przewoźnicy autobusowi mogą już składać wnioski o pomoc na zasadach określonych w artykule 15 zzzzl5 . UE tą formę pomocy zatwierdziła poprzez jej notyfikację;
  2. Nadano numer kolejnej ustawie nowelizującej ustawy o PTZ i ustawy o FPA. Wg otrzymanych zapewnień nowelizacje te zostaną przesłane do konsultacji społecznych i mają zostać przyjęte jeszcze w roku 2021;
  3. Ministerstwo nie przewiduje dalszego przedłużania okresu wykonywania drogowego transportu regularnego w oparciu o ustawę o transporcie drogowym.

 

Po udostępnieniu projektu w/ ustawy Izba zorganizuje szerokie konsultacje dla podmiotów zainteresowanych.

 

Z poważaniem

Zdzisław Szczerbaciuk

Prezes Zarządu