Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Kwi
Kwi

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w dniu 12 czerwca 2019 r. w Topoli Królewskiej

Tagi: , ,

Informacja dla członków Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji 

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2019 r. działając w oparciu o postanowienia § 15 pkt. 2 Statutu Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, podjął uchwalę o zwołaniu Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIGTSiS w dniu 12 czerwca 2019 r.

Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczo/wyborczy. Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu „Chrobry” w Topoli Królewskiej k/Łęczycy o godzinie 14.oo

W załączeniu przekazujemy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, stanowiący załącznik do w/w uchwały.

Za zarząd PIGTSiS

Zdzisław Szczerbaciuk

Prezes Zarządu

Warszawa, dn. 11.04.2019 r.