Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Gru
Gru

Uwagi PIGTSiS do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym [druk sejmowy nr 44]

Tagi: , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w nawiązaniu do rozpoczętych w Sejmie prac nad zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zamieszcza w załączeniu scan naszego pisma PIGTSiS-494/P/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r., zawierającego uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym [druk sejmowy nr 44]. Pismo to zostało już skierowane do Ministerstwa Infrastruktury oraz do Sejmowej Komisji Infrastruktury