Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

gru
gru

Uwagi PIGTSiS dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw [UD18].

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, zamieszcza w załączeniu scan naszego Pisma PIGTSiS-143/P/2022 z 8 grudnia 2022 r. zawierającego uwagi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw [UD18].

Projekt tych zmian był omawiany i konsultowany w dniu 29 listopada 2022 r. z zainteresowanymi Członkami Izby oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego