Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

maj
maj

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Tagi: ,

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 25 maja 2023 r. poz. 1.003 została zamieszczona Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Ustawa wprowadza zaostrzenie odpowiedzialności karnej za popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary między innymi wobec osoby wykonującej przewozów w publicznym transporcie zbiorowym podczas i w związku z wykonywanymi przez nią czynnościami. Ustawa wprowadza przepisy obejmujące szczególnym rodzajem ochrony prawnej osoby wykonujące przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym podczas kierowania środkiem transportu i w związku z kierowaniem nim oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, członków obsady pociągu, a także pracowników obsługi technicznej i utrzymania porządku, którzy w razie potrzeby mogą wchodzić w skład obsady pociągu.
Zgodnie z przyjętymi przepisami wskazanym osobom [m.in. kierowcom autobusów w autobusowej komunikacji publicznej] będzie przysługiwała ochrona taka sama jak przewidziana dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Szczególna ochrona prawna funkcjonariusza publicznego polega między innymi na tym, że określone zachowanie sprawcy przestępstwa wobec takiej osoby jest przestępstwem zagrożonym karą surowszą niż analogiczne zachowanie wobec innego podmiotu. W praktyce oznacza to, że przedmiotem szczególnej ochrony prawnokarnej stanie się m.in. nietykalność cielesna, godność osobista kierowców, motorniczych i maszynistów podczas wykonywania obowiązków służbowych. Zmiana tych przepisów wynika z coraz częstszych przypadków atakowania pracowników realizujących publiczny przewóz osób – teraz będzie to przestępstwo ścigane z urzędu, a nie tak jak dotychczas z powództwa cywilnego.  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli od 7 czerwca 2023 r..

W załączeniu do pobrania skan tekstu tej opublikowanej już Ustawy: