Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Kwi
Kwi

Ustalanie kodu PKD w zakresie realizacji publicznych przewozów autobusowych

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, podaje do wiadomości własną interpretację zasad jakimi należałoby się kierować przy ustalaniu kodu PKD 49.31.Z albo 49.39.Z w zakresie realizacji publicznych przewozów autobusowych – scan pisma PIGTSiS-90/P/2021 z 8 kwietnia 2021 r. w załączeniu. Ponadto informujemy, że w tej sprawie PIGTSiS wystąpiła także do Prezesa GUS – scan pisma PIGTSiS-89/P/2021 z 8 kwietnia 2021 r. w załączeniu. Prezes Zarządu PIGTSiS Zdzisław Szczerbaciuk