Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

kw.
kw.

Ulgi na przejazdy autobusami osób będących uchodźcami

Tagi: , ,

W nawiązaniu do zamieszczonej w dniu 7 marca 2022 r. informacji na naszej stronie internetowej, uprzejmie informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2022 r. Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji otrzymała pismo DTD-6.4310.16.2022.1 podpisane przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Rafała Webera informujące, że nie przewiduje się zmiany ustawy o ulgowych przejazdach w celu wprowadzenia 100% ulgi na przejazdy autobusami osób będących uchodźcami.

Jednak, jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło, że:

  1. a) dzieci i młodzież z Ukrainy, po uzyskaniu polskiej legitymacji szkolnej, uzyskują takie same prawa do ulgowych przejazdów jak Polacy.
  2. b) natomiast, organizatorzy publicznego transportu zbiorowego w komunikacji autobusowej (z wyłączeniem komunikacji miejskiej), którzy są objęci dofinasowanie ze środków FRPA – zdaniem Ministerstwa Infrastruktury – mogą dokonać zmiany umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w celu zapewnienia finansowania przychodów utraconych przez operatorów publicznego transportu zbiorowego w związku z potrzebą rozlokowania uchodźców na terenie całego kraju i to zwiększone zapotrzebowanie na rekompensatę mogłoby być sfinansowane ze środków FRPA. Ale takie stanowisko Ministerstwa Infrastruktury, oznacza, że samodzielne wprowadzenia 100% ulgi dla uchodźcy przez organizatora przewozów o charakterze użyteczności publicznej, wymagało będzie pokrycia takich utraconych przez operatora przychodów ze środków tej jednostki samorządu terytorialnego a nie ze środków budżetu państwa.    

W załączeniu skan tego pisma z Ministerstwa Infrastruktury.