Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Kwi
Kwi

Udzielenie przez władze polskie pomocy publicznej przewoźnikom i operatorom przewozów autobusowych – aktualizacja informacji z dnia 9.03.2021 r.

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w nawiązaniu do znajdującej się poniżej informacji z dnia 9 marca 2021 r. dotyczącej programu udzielenia przez władze polskie pomocy publicznej przewoźnikom i operatorom przewozów autobusowych na podstawie o art. 15zzzzl5 ustawy z dnia 2 marca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm., w związku z licznymi pytaniami naszych Członków, uprzejmie informuje, że zapytaliśmy co dalej z tym tematem się dzieje i dzisiaj otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury informację, że:

– na przełomie marca i kwietnia br. wysłany został do Komisji Europejskiej wniosek o notyfikację pomocy publicznej dla przedsiębiorców wg. zasad określonych w w/w przepisie;

– Ministerstwo Infrastruktury spodziewa się wstępnej informacji o kierunku rozpatrzenia tego wniosku około 20 kwietnia 2021 r.

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji będzie informowała o dalszych decyzjach w tej sprawie, po uzyskaniu kolejnych informacji.