Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Cze
Cze

Udzielenie przez władze polskie pomocy publicznej przewoźnikom i operatorom przewozów autobusowych – aktualizacja informacji z dnia 9.03.2021 r. oraz 9 kwietnia 2021 r.

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w nawiązaniu do znajdującej się poniżej informacji z dnia 9 marca 2021 r. oraz 9 kwietnia 2021 r. dotyczącej programu udzielenia przez władze polskie pomocy publicznej przewoźnikom i operatorom przewozów autobusowych na podstawie o art. 15zzzzl5 ustawy z dnia 2 marca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm., w związku z licznymi pytaniami naszych Członków, uprzejmie informuje, że:

– w dniu 20 maja 2021 Sejm PR przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 403), w której w art. 1w  pkt 27 określono zasady i warunki udzielenia tej pomocy dla przewoźników – w załączeniu wyciąg z tej Ustawy. Natomiast link do całego tekstu tej Ustawy https://www.senat.gov.pl/prace/druki/record,11457.html .

W dniu 10 czerwca 2021 r. tym projektem będzie zajmował się Senat. Do tego projektu PIGTSiS nie zgłaszała już uwag.

Po uchwaleniu tej Ustawy, przepisy art. 15zzzzl5 wejdą w życie z dniem ogłoszenia – z mocą od 1 stycznia 2021 r. – ale, należy jeszcze czekać na notyfikację tych warunków i zasad przez Komisję  Europejską, ponieważ dopiero po pozytywnej notyfikacji pomocy publicznej dla przedsiębiorców wg. zasad określonych w w/w przepisie, te środki finansowe mogłyby być wreszcie uruchamiane.

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji będzie informowała o dalszych decyzjach w tej sprawie, po uzyskaniu kolejnych informacji