Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

sierpień
sierpień

Uchwała Zarządu PIGTSiS o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

Tagi: ,

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w dniu 18 sierpnia 2021 r. podjął Uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. Treść tej Uchwały brzmi:

„Uchwała Nr IX/17/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Zarząd PIGTSiS zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS w dniu 22 września 2021 r. [środa] w Pensjonacie nad Zalewem, ul. Wypoczynkowa 3, 62-571 Stare Miasto koło Konina na godz. 11.00.

Porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Za uchwałą głosowało 4 Członków Zarządu, przeciwnych głosów nie było, nikt z Członków Zarządu nie wstrzymał się od głosu.”

 

Jednocześnie informujemy, że niezbędne materiały do odbycia ZWZ zostały w dniu 23 sierpnia 2021 r. wysłane na adresy e-mailowe naszych Członków. Prosiliśmy o potwierdzenie otrzymania tej informacji, ale część członków takiego potwierdzenia jeszcze nam nie odesłała. Jeżeli do kogoś taki e-mail z tymi materiałami nie dotarł, to prosimy o informację na e-mail pigtsis@pigtsis.pl