Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

lip
lip

Uchwała o zwołaniu – Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIGTSiS

Tagi: ,

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2022 r. działając w oparciu o postanowienia § 15 pkt. 2 Statutu Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, podjął uchwalę o zwołaniu – Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIGTSiS w dniu 22 września 2022 r.

Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczo/wyborczy.

Zgromadzenie odbędzie się w Pensjonacie nad Zalewem” w miejscowości: 62-571 Stare Miasto  k/Konina ul. Wypoczynkowa 3 o godz. 11.oo w dniu 22 września 2022 r.

W załączeniu przekazujemy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, stanowiący załącznik do w/w uchwały.

Materiały na Walne Zgromadzenie zostaną członkom PIGTSiS dostarczone pocztą elektroniczną przed dniem 31 sierpnia 2022 r