Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Tag: Walne Zgromadzenia

Maj

Walne Zgromadzenie oraz Spotkanie Koleżeńskie w dniu 13 czerwca 2017 r.

Tagi: , ,

Zarząd PIGTSiS przypomina że w dniu 13 czerwca 2017 r. zaplanowano Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS oraz Spotkanie Koleżeńskie. Ponieważ na Spotkanie Koleżeńskie akces zgłosiło bardzo mało kolegów, to najprawdopodobniej zostanie ono odwołane.. Decyzja o spotkaniu zostanie podjęta 31 maja 2017 r. Zapraszamy do udziału. Szczegóły we wcześniejszych informacjach na naszej [...]

Maj

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS w dniu 13 czerwca 2017 r.

Tagi: , ,

Zamieszczamy materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS, celem zapoznania się z nimi i ewentualnego ich wydrukowania na potrzeby własne.   Pismo ws. zamieszczenia materiałów oraz Porządek Obrad Materiały na ZWZ: Sprawozdanie Zarządu Bilans i rachunek wyników: Bilans za rok 2016; Rachunek zysków i strat za 2016 rok. Sprawozdanie Rady [...]

Kwi

Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS

Tagi: , ,

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2017, działając w oparciu o par. 15 pkt. 2 Statutu Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIGTSiS w dniu 13 czerwca 2017 r. Zgromadzenie będzie miało [...]

Mar

Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS 0 13 czerwca 2017 r.

Tagi: , ,

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji ma zamiar zwołać Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS w dniu 13 czerwca 2017 r. Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczy. Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Chrobry w Topoli Królewskiej k/Łęczycy o godzinie 11.00. Na posiedzeniu w kwietniu zarząd przyjmie porządek obrad i prześle go do wszystkich [...]