Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Tag: Szkolenia

mar

Spotkanie informacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w odpowiedzi na szerokie zainteresowanie zmianami w prawie dotyczącym transportu pasażerskiego w szczególności w związku z pojawieniem się projektu nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o [...]

paź

Szkolenie dot. problemów związanych z wdrażaniem nowych zasad w zakresie „dobrej reputacji” oraz innych spraw dotyczących realizacji przewozów regularnych

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie zaprasza pracowników przedsiębiorstw transportowych realizujących głównie przewozy osób na jednodniowe szkolenie z zakresu zmian wynikających z nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz zmian w podejściu organów JST [...]

lip

Szkolenia z zakresu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Polsce

Tagi: , ,

W załączeniu informacja o szkoleniach organizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji z zakresu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Polsce po nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2017 r. w oparciu akty prawne regulujące podstawy funkcjonowania PTZ oraz inne akty prawne regulujące kwestie związane głównie z udzieleniem zamówienia Operatorowi.  W załączeniu [...]

cze

Szkolenie dot. problemów związanych z wdrażaniem ustawy o PTZ

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie uprzejmie zaprasza pracowników przedsiębiorstw transportowych oraz pracowników administracji samorządowej na „Szkolenie dotyczące problemów związanych z wdrażaniem ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym oraz spraw wynikających z nowych regulacji prawnych w zakresie transportu drogowego”.   Szkolenie odbędzie się w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej [...]