Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Tag: Ogólne

Kwi

Pismo PIGTSIS do Ministra Transportu Pana Andrzeja Adamczyka zawierające nasze propozycje dalszych niezbędnych rozwiązań prawnych i ekonomicznych koniecznych dla zapewnienia dalszego funkcjonowania przedsiębiorstw realizujących publiczny transport zbiorowy

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym Pan Andrzej Adamczyk zorganizował wideokonferencję na temat trudności, na jakie napotykają wszystkie przedsiębiorstwa transportowe, w tym szczególnie w trudnej sytuacji ekonomicznej [...]