Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Tag: Informacje prawne

Gru

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury odnośnie zasad otrzymywania dopłat z tytułu honorowania biletów ulgowych w realizowanych przez organizatorów i operatorów przewozach o charakterze użyteczności publicznej

Tagi: , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji przekazuje w załączeniu skan pisma l.dz. DBI.3.050.79.2018.AB z 27 listopada 2018 r., w którym wyrażone jest stanowisko Ministerstwa Infrastruktury odnośnie zasad otrzymywania dopłat z tytułu honorowania biletów ulgowych [...]