Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Tag: Informacje prawne

gru

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Tagi: , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie informuje, że do Ministerstwa Infrastruktury zostało wysłane pismo PIGTSiS-145/P/2021 z 3 grudnia 2021 r. zawierające uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie [...]

paź

Zbliżający się termin wdrożenia nowych wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej tj. systemu wjazdu/wyjazdu (EES) oraz europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)

Tagi: ,

W załączeniu przekazujemy otrzymane z Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo L. Dz. DSMiM-WPBW-0816-4-1/2021(3) z dnia  11 października 2021 r. [w załączeniu skan tego pisma] informujące o zbliżającym się [...]

paź

Dziennik Ustaw z tekstem Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Tagi: , ,

W ślad za informacją z 27.09.2021 r., informujemy, że ukazał się Dziennik Ustaw z tekstem Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości [...]