Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Tag: Działania Izby

Maj

Przyjęcie przez Senat poprawki dotyczącej punktu 2 opisanego w naszym piśmie PIGTSiS-162/P/2020 z 4 maja 2020 r w sprawie Ustawy z dnia 30.04.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Tagi: , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w nawiązaniu do naszego wystąpienia z dnia 4 maja 2020 r. adresowanego do Pana Kazimierza Klaina  – Przewodniczącego Senackiej Komisji Finansów Publicznych w sprawie Ustawy z [...]

Maj

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury ws. uwag PIGTSiS dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC8)

Tagi: , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie w dniu 23 stycznia 2020 r. pismem PIGTSiS-77/P/2020 zgłaszała do Ministerstwa Infrastruktury uwagi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw [...]

Maj

Wniosek PIGTSiS o zmiany w ogłoszonym przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. „Regulaminie ubiegania się o udział w programie „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie w dniu dzisiejszym wystąpiła pismem l.dz. PIGTSiS-163/P/2020 do Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w sprawie rozważenia możliwości zmiany w ogłoszonym przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. „Regulaminie [...]

Maj

Pismo do Pana Kazimierza Klaina  – Przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych w sprawie Ustawy z dnia 30.04.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 [druk Senacki 106], z naszymi uwagami i propozycjami dodatkowych zapisów do tego projektu

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w nawiązaniu do wiadomości z dnia 29 kwietnia 2020 r., zamieszcza scan kolejnego naszego pisma PIGTSiS-162/P/2020 z 4 maja 2020 r., tym razem adresowanego do Pana [...]