Ogólne

 • Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2017, działając w oparciu o par. 15 pkt. 2 Statutu Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIGTSiS w dniu 13 czerwca 2017 r. Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczy.


  ZWZ odbędzie się w "Hotelu Chrobry" w Topoli Królewskiej koło Łęczycy (przy DK nr 91). Rozpoczęcie nastąpi o godz. 11.00. Rejestracja uczestników w godzinach 10.00 - 11.15.

 • Prośba o przekazanie danych z Urzędów Marszałkowskich

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1.764), uprzejmie prosi WSZYSTKIE URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE o przekazanie nam:

  1. wykazu nazw i adresów przewoźników, dla których Urząd Marszałkowski przekazuje dopłaty do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego za okres 2015 r. oraz za okres 2016 r.;

  2. informacji o kwotach otrzymanych przez przewoźników w 2015 i 2016 r. dopłat do ulgowych przejazdów,

  3.  informacji o ilości posiadanych przez tych poszczególnych przewoźników zezwoleniach na wykonywanie przewozów regularnych.


   

  2017-04-06

  Działania Izby | Ogólne |

 • Prace nad nowelizacją ustawy o ptz - Informacja nr 11 (5.04.2017) - dla Członków PIGTSiS

  W dniu 4 kwietnia 2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu dotyczącego propozycji nowelizacji ustawy o PTZ. Ministerstwo Infrastruktury i budownictwa w oparciu o zgłaszane przez członków Zespołu uwagi, dokonało zmian w projekcie z dnia 27 lutego br.


   

 • Prace nad nowelizacją ustawy o ptz - Informacja nr 10 (3.04.2017)

  Informacja nr 10 -  O pracach nad nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.(dla członków PIGTSiS)


   

 • Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS 0 13 czerwca 2017 r.

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji ma zamiar zwołać Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS w dniu 13 czerwca 2017 r. Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczy. Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Chrobry w Topoli Królewskiej k/Łęczycy o godzinie 11.00.


  Na posiedzeniu w kwietniu zarząd przyjmie porządek obrad i prześle go do wszystkich członków Izby. Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny.


  Ponadto zarząd PIGTSiS uprzejmie informuje, że na prośbę części naszych członków, zamierza zorganizować dla osób tym zainteresowanych, kameralne spotkanie koleżeńskie, które odbędzie się po zakończeniu WZZ członków. Spotkanie rozpocznie się po godz. 15.00 zwiedzaniem zabytków miasta Łęczyca, a następnie odbędzie się spotkanie koleżeńskie. Szczegóły tego spotkania podamy wraz z informacją o zwołaniu WZZ Izby.


  Za zarząd PIGTSiS

  Zdzisław Szczerbaciuk

  Prezes Zarządu

  Warszawa, dn. 20.03.2017 r.

 • Uwagi do prjektu zmian ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

  W załaczeniu do pobrania pismo PIGTSiS-75/P/2017 z dnia 13.03.2017 r. zawierające uwagi PIGTSiS do projektu zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.


   

 • Prace nad nowelizacją ustawy o ptz - Informacja nr 8 (1.03.2017)

  W dniu 28 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu dot. propozycji nowelizacji ustawy o PTZ. Ministerstwo opracowało i przedstawiło członkom Zespołu nowy projekt nowelizacji ustawy, który jest opracowany na zupełnie innej filozofii niż poprzedni procedowany przez Zespół.


   

 • Prace nad nowelizacją ustawy o ptz - Informacja nr 9 (1.03.2017)

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji ZAPRASZA WSZYTKICH CZŁONKÓW PIGTSiS na konsultacje na temat zaproponowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, na posiedzeniu Zespołu w dniu 28 lutego 2017 r., kolejnej wersji zapisów nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym – proponowany nowy tekst zamieszczony został w dniu 1 marca 2017 r. na stronie internetowej PIGTSiS.

  Zarząd oczekuje także na merytoryczne pisemne uwagi do tego ogłoszonego tekstu, które prosimy przesyłać na e-mail pigtsis@pigtsis.pl  w terminie do 10 marca 2017 r.

  Konsultacje odbędą się:

  1.      8 marca 2017 r. o godz. 10.30 (środa) w świetlicy w siedzibie PKS w Grójcu Sp. z o.o., ul. Laskowa 26, 05-600 Grójec,

  2.      9 marca 2017 r. o godz. 10.30(czwartek) w sali „starego” Ratusza, ul. Wiosny Ludów 6, 62-500 Konin,

  Ze względów organizacyjnych, bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na e-mail mieczyslaw@pigtsis.pl do dnia 6 marca br. do godz. 11.00 z podaniem:

  1. miejsca spotkania,

  2. nazwy firmy,

  3. imion i nazwisk zgłaszanych osób


  W załączeniu - mapka dojazdu na spotkanie 9 marca w Koninie

 • Prace nad nowelizacją ustawy o ptz - Informacja nr 7 (28.02.2017)

  UWAGA!!. Dotychczasowy system funkcjonowania transportu zbiorowego w Polsce będzie obowiązywał do 31.12.2018 r.


  W załączeniu projekt ustawy o zmianie ustawy o ptz (projekt z dnia 27.02.2017)

  W załączeniu propozycje zmian do ustawy o ptz (prozpozycje)


  Zdzisław Szczerbaciuk - Prezes PIGTSiS

  28.02.2017 r.

 • Projekty ustaw dotyczące przedsiębiorców

  Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji publicznych projekty ustaw dotyczących przedsiębiorców i zasad prowadzenia działalności gospodarczej.


  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniżej wymienionymi projektami i zgłaszanie ewentualnych uwag za pośrednictwem Izby, lub bezpośrednio do Ministerstwa.


  Projekty Ustaw:

  1) projekt ustawy - Prawo Przedsiębiorców (nr UD195 w wykazie prac RM)

  2) projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców (nr UD197 w wykazie prac RM)

  3) projekt informacji o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (nr UD198 w wykazie prac RM)

  4) projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP (nr UD199 w wykazie prac RM)


  Projekty aktów prawnych dostępne są na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacyjnego (www.konsultacje.gov.pl)


  Zdzisław Szczerbaciuk - Prezes Zarządu PIGTSiS


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy