Ogólne

 • Stanowisko PIGTSiS ws. promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, odpowiadając na pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa l.dz. DSW.7.41.22.2017.AS.1 z dnia 24 listopada 2017 r. dotyczące „Wniosku Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego COM(2017 653 final” przedkłada swoje stanowisko w tej sprawie zawarte w naszym piśmie PIGTSiS-247/P/2017."


   

 • Spotkanie Noworoczne dla Członków PIGTSiS

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje iż w dniach 10-12 stycznia 2018 roku organizuje Spotkanie Noworoczne dla Członków Izby połączone ze zwiedzaniem zakładów SOR oraz informacją o funkcjonowaniu komunikacji publicznej w Czechach.


  Spotkanie odbędzie się Pensjonacie Beata w Polanicy Zdroju. Adres: Rybna 9, 57-320 Polanica Zdrój


  Koszt uczestnicwa wynosi: 565,80 zł w pokoju dwosoobowym (460 zł netto + VAT)

  Koszt pobytu w pokoju jednoosobowym wynosi 762,60 zł (620 zł netto + VAT) - liczba pokoi jest ograniczona

  Koszt uczestnicwa w spotkaniu dla osób bez noclegu - 369,00 zł (300 zł netto + VAT)   

  2017-11-20

  Ogólne | Spotkania |

 • Ogłoszenie ws. wykonania strony internetowej pigtsis.pl

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, zleci wykonanie nowej strony internetowej na domenie pigtsis.pl. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej specyfikacją oraz składanie ofert w terminie do 1 grudnia 2017 r.


  Oferty prosimy przesyłać na mail pigtsis@pigtsis.pl oraz bialy@pigtsis.pl lub faxem na 22 822 19 20


  Iinformacji nt. ogłoszenia udziela pracownik PIGTSiS - Rafał Kupczewski .tel. 85 675 43 13


  O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje Zarząd PIGTSiS. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej   

 • Opinia PIGTSiS o trybie realizacji rekompensat dla Operatorów

  W załączeniu opinia PIGTSiS w związku z wątpliwościami jaki budzą przepisy regulujące zasady i tryb przekazywania środków publicznych przedsiębiorcom z tytułu honorowania przez nich uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, jeżeli zawarli umowę z Organizatorem.


   

 • Pismo ws. nowelizacji ustawy o ptz ws. przedłużenia ważności zezwoleń

  W zał. pismo PIGTSiS do Pana Marka Chodkiewicza Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa ws. przedłużenia ważności zezwoleń w komunikacji regularnej do 31 grudnia 2018 roku


   

 • Wznawiamy sprzedaż NAKLEJEK informacyjnych

  UWAGA!!!

  Informujemy iż wznawiamy sprzedaż NAKLEJEK informacyjnych o treści: "płacąc za przejazd żądaj biletu, bilet to twoje ubezpieczenie"


  Cena:

  • przy zamówieniu minimum 50 szt. jednego rodzaju - 2.46 zł/szt. brutto + koszty przesyłki
  • przy zamówieniu poniżej 50 szt. jednego rodzaju - 3.08 zł/szt. brutto + koszty przesyłki

   

  UWAGA: Nakład naklejek jest ograniczony. Posiadamy ok. 1000 szt. Sprzedaż będziemy prowadzić do wyczerpania zapasów.

   

   

  Zamówienia należy składać elektronicznie na adres: pigtsis@pigtsis.pl ,  faksem na numer: 88 822 19 20 lub telefonicznie: 22 823 64 46; 22 823 64 47

   

  2017-10-20

  Ogólne |

 • Plan dopłat do przewozów autobusowych na rok 2018

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, w załączeniu przedstawia Kwoty planowanych na rok 2018 środków na dopłaty dla przewoźników autobusowych w budżetach poszczególnych wojewodów (projekt ustawy budżetowe)

  2017-10-02

  Działania Izby | Ogólne |

 • Informacja nr 16 (nowelizacja ustawy o ptz) - 28.09.2017

  Kolejne przesunięcie terminu ważności zezwoleń

  W związku z bardzo licznymi pytaniami dotyczącymi nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym informujemy:

  1) Pan Minister Andrzej Adamczyk nie podjął jeszcze decyzji wg jakiego modelu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego ma zostać przygotowany i przekazany do publicznych konsultacji projekt ten nowelizacji

  2) w projekcie "ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018" jest proponowana tzw. Mała nowelizacja ustawy która przesuwa okres obowiązywania zezwoleń w regularnym przewozie osób do dnia 31 grudnia 2018 r.


  Szczegółowe informacje w załączonym poniżej pismie


   

 • Nowelizacja ustawy o ulgach

  Szanowni Państwo

  Członkowie PIGTSiS

  Uprzejmie przypominam Państwu, że zmieniona została podstawa prawna określająca zasady zapewnienia przez Gminy bezpłatnego dojazdu do szkół oraz placówek przedszkolnych dla dzieci w celu spełnienia obowiązku nauki szkolnej i przygotowania przedszkolnego.

  Obecnie kwestie te reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59).

  W związku z powyższym znowelizowana została ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U z 2012 r. poz.1138 z późniejszymi zmianami).

  W zasadzie zakres osób, dla których gmina ma prawo nabyć bilety miesięczne szkolne, a budżet państwa ma obowiązek sfinansowania ulg ustawowych, pozostał bez zmian.

  Tym niemniej zachęcam Państwa do szczegółowego zapoznania się z dokonanymi zmianami w przedmiotowym zakresie. Przepisy w znowelizowanych aktach naszym zdaniem mogą budzić spore wątpliwości.

  Warszawa, dn. 5 września 2017 r.

  Z poważaniem

  Zdzisław Szczerbaciuk

  Prezes zarządu PIGTSiS

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r

  Ponownie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 23 grudnia 2016 r., nr L 354/22 zostało opublikowane „ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego”.

  Wynika to z uzyskanych przez nas informacji, że zdecydowana większość przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, z którymi się kontaktujemy, nie zapoznała się dogłębnie, że jego postanowieniami, zakładając, że dotyczą one wyłącznie przewozów kolejowych.


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy