Walne Zgromadzenia

 • Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2017 r. (godzina spotkania)

  Zarząd PIGTSiS w Warszawie uprzejmie infromuje że w dniu 13 czerwca 2017 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIGTSiS. Rozpoczęcie o godz. 11.00 w Hotelu CHROBRY w Topoli Królewskiej.


  Porządek obrad i materiały są do pobrania na naszej stronie.


  Za mylnie podaną godzinę rozpoczęcia WZ pocztą elektroniczną serdeczenie Przepraszamy.


  Prezes Zarządu PIGTSiS - Zdzisław Szczerbaciuk

  2017-06-06

  Ogólne | Walne Zgromadzenia |

 • Spotkanie Koleżeńskie po Walnym Zgrodzmadzeniu w dniu 13 czerwca 2017 r.

  Informujemy, iż na prośbę Członków Izby, zaplanowane na dzień 13 czerwca 2017 r. Spotkanie Koleżeńskie, odbędzie się. Mimo niewielkiej frekwencji spotkanie odbędzie się w gronie kameralnym, łącznie z wycieczką.

 • Walne Zgromadzenie oraz Spotkanie Koleżeńskie w dniu 13 czerwca 2017 r.

  Zarząd PIGTSiS przypomina że w dniu 13 czerwca 2017 r. zaplanowano Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS oraz Spotkanie Koleżeńskie. Ponieważ na Spotkanie Koleżeńskie akces zgłosiło bardzo mało kolegów, to najprawdopodobniej zostanie ono odwołane..


  Decyzja o spotkaniu zostanie podjęta 31 maja 2017 r.


  Zapraszamy do udziału. Szczegóły we wcześniejszych informacjach na naszej stronie.


   

 • Materiały na Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS w dniu 13 czerwca 2017 r.

  Zamieszczamy materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS, celem zapoznania się z nimi i ewentualnego ich wydrukowania na potrzeby własne.


   

 • Spotkanie Koleżeńskie (po zakończeniu WZZ Członków PIGTSiS

  Po zakończeniu planowanego na dzień 13 czerwca ZWZ Izby, na prośbę części członków, odbędzie się "Spotkanie Koleżeńskie".


   

 • Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2017, działając w oparciu o par. 15 pkt. 2 Statutu Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIGTSiS w dniu 13 czerwca 2017 r. Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczy.


  ZWZ odbędzie się w "Hotelu Chrobry" w Topoli Królewskiej koło Łęczycy (przy DK nr 91). Rozpoczęcie nastąpi o godz. 11.00. Rejestracja uczestników w godzinach 10.00 - 11.15.

 • Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS 0 13 czerwca 2017 r.

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji ma zamiar zwołać Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS w dniu 13 czerwca 2017 r. Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczy. Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Chrobry w Topoli Królewskiej k/Łęczycy o godzinie 11.00.


  Na posiedzeniu w kwietniu zarząd przyjmie porządek obrad i prześle go do wszystkich członków Izby. Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny.


  Ponadto zarząd PIGTSiS uprzejmie informuje, że na prośbę części naszych członków, zamierza zorganizować dla osób tym zainteresowanych, kameralne spotkanie koleżeńskie, które odbędzie się po zakończeniu WZZ członków. Spotkanie rozpocznie się po godz. 15.00 zwiedzaniem zabytków miasta Łęczyca, a następnie odbędzie się spotkanie koleżeńskie. Szczegóły tego spotkania podamy wraz z informacją o zwołaniu WZZ Izby.


  Za zarząd PIGTSiS

  Zdzisław Szczerbaciuk

  Prezes Zarządu

  Warszawa, dn. 20.03.2017 r.

 • Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIGTSiS w dniu 22 czerwca 2016r.

  Nawiązując do pisma PIGTSiS 108/P/2016 z dnia 5.04.2016 r. zwołującego Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS w dniu 22 czerwca 2016 r. w "Hotelu 500" w Strykowie - ul. Warszawska 1, 95-010 Stryków, zamieszczamy materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIGTSiS, celem zapoznania się z nimi i ewentualnego ich wydrukowania na potrzeby członka Izby.

 • Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS

  Zarząd PIGTSiS na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2016 r. podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIGTSiS na dzień 22 czerwca 2016 r.

 • Informacja o ZWZ PIGTSiS w dniu 18 czerwca 2015 r.

  Informuję iż w dniu 18 czerwca 2015 r. w Strykowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIGTSiS.

  ZWZ przyjęło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania z działalności organów Izby. Udzieliło zarządowi i radzie nadzorczej absolutorium za rok poprzedni.

  ZWZ wybrało na kadencje 2015 – 2018, 6-cio osobowy zarząd PIGTSiS. Prezesem zarządu został Zdzisław Szczerbaciuk.  Pozostali członkowie zarządu otrzymali stanowiska wiceprezesów, są to:

  - Franciszek Kowaluk,

  - Henryk Leszczyński,

  - Józef Słowikowski,

   

  ZWZ przyjęło stanowisko wyrażające niezadowolenie ze sposobu wdrażania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

   

  Zdzisław Szczerbaciuk

  Warszawa, dn. 25 czerwca 2015 r.


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy