Spotkania

 • Spotkanie Noworoczne Czlonków PIGTSiS

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, uprzejmie informuję iż w dniach 15- 16 stycznia 2014 r. organizowane jest spotkanie noworoczne połączone z konferencją dot. publicznego transportu zbiorowego.

   

   

  2013-11-19

  Ogólne | Spotkania | Konferencje |

 • Posiedzenie Sejmowej Podkomisji ds. transportu drogowego i drogownictwa - 25.09.2013 r.

  W załączeniu link do transmisji z Posiedzenie Sejmowej Podkomisji stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa jakie odbyło sie w dniu 25 września 2013 r. w sali 14/bud. G Sejmu RP na temat: "Aktualny stan prac nad nowelizacją ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w zakresie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat na drogach krajowych."

  2013-09-30

  Działania Izby | Ogólne | Spotkania |

 • Konferencja "Performance Management w zarządzaniu rentownością kursów przewozowych w ptz"

  Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt:" Performance Management w zarządzaniu rentownością kursów przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym", która odbędzie się w dniu 18 września 2013 w Kielcach w ramach XI Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO 2013.

   

  Organizatorem Konferencji jest PIGTSiS, PKS Ostrowiec Świętokrzyski S.A. oraz Departamen Infrastruktury Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

  Patronat na nad konferencją objęli: Wojewoda Świętokrzyski - Pani Bożentyna Pałka - Koruba oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Pan Adam Jarubas.

   

   

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS - 6.06.2013 r. Stryków

  W dniu 6 czerwca 2013 r. w Strykowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji.
  W trakcie Walnego Zgromadzenia załatwiono sprawy wymagane Statutem naszej organizacji, dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią kadencję oraz omówiono sprawy nurtujące naszych Członków. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został ponownie wybrany Pan Krzysztof Częstochowski.
  Po zakończeniu części statutowej Walnego Zgromadzenia, odbyło się seminarium na temat przepisów: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. U. UE L/2011.55.1) a także Ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 567.

   

 • Spotkanie Śląskiego Oddziału Regionalnego PIGTSiS ws. transportu publicznego

  W dniu 24 maja b.r. z inicjatywy Śląskiego Oddziału Regionalnego PIGTSiS odbyło się spotkanie nt. funkcjonownia transportu publicznego w Polsce.

  W naradzie uczestniczyli przedstawiciele: MTBiGM, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ZMPD, PIGTSiS w Warszawie, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przewoźników.

   

 • Pełnomocnictwo dla uczestników Walnego Zgromadzenia PIGTSiS

   

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, uprzejmie prosi, aby na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, jakie odbędzie się w  dniu 6 czerwca 2013 r. w Strykowie w Hotelu 500 przy ul. Warszawska-Smolice 1b, w przypadku, gdy Firma będzie reprezentowana przez inną osobę niż Prezes lub Właściciel, osoba taka doręczyła oryginał PEŁNOMOCNICTWA. Brak oryginału pełnomocnictwa dla takiej osoby uniemożliwi jej uczestnictwo w głosowaniach.

   
   

 • Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS - 6 czerwca 2013 r.

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji informuję iż zwołuje na dzień 6 czerwca b.r. Walne Zgromadzenie Członków. Posiedzenie odbędzie się w Strykowie w Hotelu 500 o godz. 11.00.

   

  Szczegóły nt. uczestnictwa w spotkaniu w załączonym piśmie informującym. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonej Karty Uczestnictwa.

 • Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego PIGTSiS na dzień 6 czerwca 2013 r.

  Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu 500 w Strykowie.

 • Spotkanie noworoczne dla Członków PIGTSiS

   

  Zarząd PIGTSiS uprzejmie informuje, ze w dniach 10 - 11 stycznia 2012 r. organizuje spotkanie noworoczne dla członków naszej organizacji połączone z konferencją poświęconą problemom transportu zbiorowego. Spotkanie odbędzie się w ośrodku GUS w Jachrance k/Warszawy. 

  2012-10-25

  Ogólne | Spotkania | Konferencje |

 • Konferencja Przewozowo - Techniczna w dniu 11 października 2012 r. w Kielcach

  Informujemy, iż w dniu 11 października b.r. w Kielcach wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego organizujemy Konferencję "Szanse i zagrożenia dla publicznego transportu zbiorowego na obecnym etapie wdrażania ustawy o ptz"


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy