Działania Izby

 • Projekt nowelizacji ustawy o ptz przesłany w dniu 4 maja 2016 r. do ministerstwa

  W zał. uwagi Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji przesłane do Pana Jerzego Szmita Podsekretarza Stanu Ministerstwa Transportu i Budownictwa, w związku z zamiarem zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.


   

 • Spotkanie z okazji 70 - lecia działalności PKS

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, informuje iż prawie 60 firm wywodzących się z organizacji PKS pozytywnie odpowiedziała na nasze zapytanie dotyczące organizacji spotkania z okazji 70-lecia działalności PKS dla społeczeństwa

  2016-02-05

  Działania Izby | Ogólne | Spotkania |

 • Obchody 70-lecia powstania PKS

  Zarząd PIGTSiS informuje, iż w związku z sugestią grupy naszych członków o zorganizowanie w roku 2016 obchodów związanych z 70-leciem powstania organizacji PKS, zwracamy się z prośbą o Państwa opinię w tej sprawie. Szczegóły w załączonym piśmie.

  2015-11-03

  Działania Izby | Ogólne |

 • Płaca minimalna w Norwegii

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, zamieszcza w załączeniu pismo PIGTSiS-723/P/2015 z 17.08.2015 r., skierowane do Pana Pawła Olszewskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, dotyczące norweskiej płacy minimalnej oraz oceny zaangażowania przewoźników drogowych zrzeszonych w naszej organizacji w przewozach na rynku norweskim.

 • Płaca minimalna w transporcie - pismo do Ministra Infrastruktury i Rozwoju

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w związku z poinformawniem przez kolejny kraj o wprowadzeniu przepisów dotyczących płacy minimalnej, wystosowała kolejne pismo do Pani Mari Wasiak - Minister Infrastruktury i Rozwoju, w którym wyrażamy swoje niezadowolenie bezradnością Polskiego Rządu w adekwatnym reagowaniu oraz w wyjaśnianiu problemów, jakie polskim przewoźnikom stwarzają inne państwa Unii Europejskiej poprzez wprowadzanie na własnych obszarach płacy minimalnej i obejmowaniem tymi przepisami polskich przewoźników realizujących przewozy międzynarodowe zgodnie za zasadami i warunkami określonymi przez Unię Europejską.

  W załączeniu pismo l. dz. PIGTSiS- 459/P/2015 z 25 czerwca 2015 r.

  2015-06-25

  Działania Izby | Ogólne |

 • Uwagi PIGTSiS do druku nr 3222 (do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym)

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w załączeniu przekazuje do wiadomości scan naszego pisma l. dz. PIGTSiS-410/P/2015 z 22.05.2015 r. adresowanego do Pana Stanisława Żmijana - Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, w którym to piśmie zawarliśmy nasze konkretne propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222), w którym to projekcie Podkomisja Sejmowa zamierza zmienić mandatowe karanie kierowców za przekraczanie prędkości i tzw. "późne" wjazdy na skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na kary administracyjne nakładane na właścicieli pojazdów. 

  Uprzejmie prosimy naszych Członków o zapoznanie sie z tymi - naszym zdaniem skandalicznymi - propozycjami kilkunastu parlamentarzystów i podjęcie stosownych działań w terenie, aby znaleźć poparcie innych Parlamentarzystów dla poparcia zgłoszonych przez PIGTSiS propozycji zmian naprawiających te szkodliwe zamiary.


   

 • Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji przedkłada w załączeniu pismo PIGTSiS-312/P/2015 adresowane do Pani Marii Wasiak - Minister Infrastruktury i Rozwoju zawierające uwagi w zakresie otrzymanych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w dniu 5 lutego 2015 r. projektów:

  1Ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw - projekt datowany na 17grudnia 2014 r.

  2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU w sprawie minimalnych warunków, jakim powinna odpowiadać kabina pojazdu
  wyposażona w miejsce lub miejsca do spania - projekt z dnia 5 lutego 2015 r.

  3. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących kierowcy z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju

 • Pismo do Pani Premier Ewy Kopacz ws. zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz ustawie - kodeks K.

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie w załączeniu publikuje nasze pismo l. dz. PIGTSiS- 354/P/2015 z 24 marca 2015 r. wystosowane do Pani Premier Ewy Kopacz. 

 • Stanowisko PIGTSiS ws. płacy minimalnej na terenie Niemiec

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w załączeniu przedkłada Stanowisko naszej Organizacji w sprawie niemieckiej płacy minimalnej. To Stanowisko będzie zaprezentowane w trakcie jutrzejszej debaty w Parlamencie Europejskim.

 • Opinia Min. IiR dot. rozp w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę

  W załączeniu pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie naszego pisma zawierającego "Opinię PIGTSiS ws. zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera sie opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej.


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy