Działania Izby

 • Spotkania regionalne dla Członków Izby dotyczące zmian w ustawie o td i ptz

  Zarząd PIGTSiS postanowił zorganizować cykl spotkań regionalnych Członków Izby, poświęconych:

  1) przekazaniu informacji o pracach legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym w zakresie spraw związanych z tzw. "dobrą reputacją"

  2) zasięgnięcia opinii Członków w zakresie propozycji zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym (druk senacki nr 208)


  Na spotkaniu przedstawione zostanie wstępne stanowisko Izby, uwagi Członków oraz wzór ankiety, która będzie dotyczyć poruszanego problemu


  Spotkania odbędą się:

  1) 10.X. 2016 r. w siedziba PKS Lubin 59-300 ul. Ścinawska 22

  2) 18.X.2016 r. w siedzibie PKS Piła 64-920 ul. Przemysłowa 28

  3) 20.X.2016 r. w siedzibie PKS Łódź 91-729 ul. Smutna 28

  4) 25.X.2016 r. w siedzibie PKS Łosice 08-200 ul. Kolejowa 22


  Wszsytkie spotkania rozpoczną się o 10.00


  W sprawach organizacji w/w spotkań prosimy o przesłanie na adres e-mail sekretariatu Izby pigtsis@pigtsis.pl informacji o skorzystaniu z naszego zaproszenia, z podaniem daty i miejsca spotkania, oraz ilości osób, które zamierzają wziąć w nim udział


   

 • Kalendarz - Informator nr rok 2017

  Szanowni Państwo, Zarząd PIGTSiS informuje iż w związku z sugestią naszych Członków planujemy wydać "Kalendarz - Informator na rok 2017". Ma on być swoistą kontynuacją wydawnictwa opracowywanego przez organizację pracodawców "Pracodawcy Transportu Samochodowego" pod nazwą "Kalendarz PKS".


  Kalendarz zawierać będzie dane dotyczące firm przewozowych podobnie jak poprzednie wydawnictwa. Układ kalendarza zostanie nieznacznie zmieniony. Ponadto zostaną zawarte informacje dotyczące jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i powiatowego czyli tzw. Organizatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej.


  Planujemy zamieszczenie, także innych informacji związanych z publicznym drogowym transportem zbiorowym w tym reklam firm współpracujących w realizacji ptz. Zachecamy także wszystkich przewoźników do zamieszczania reklam w planowanym wydawnictwie. Koszt zamieszczenia reklamy wynosić będzie 1107 zł brutto (900 zł + VAT)


   

  2016-07-13

  Działania Izby | Ogólne |

 • Posiedzenie Kmisji Samorządu Ter. i Polityki Reg. oraz Infrastruktury w sprawie ustawy o ptz

  W załaczeniu informacja o przebiegu posiedzenia połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Infrastruktury Sejmu RP w dniu 8 czerwca dotyczące ocenie przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do wdrażania ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym


   

 • Projekt nowelizacji ustawy o ptz przesłany w dniu 4 maja 2016 r. do ministerstwa

  W zał. uwagi Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji przesłane do Pana Jerzego Szmita Podsekretarza Stanu Ministerstwa Transportu i Budownictwa, w związku z zamiarem zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.


   

 • Spotkanie z okazji 70 - lecia działalności PKS

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, informuje iż prawie 60 firm wywodzących się z organizacji PKS pozytywnie odpowiedziała na nasze zapytanie dotyczące organizacji spotkania z okazji 70-lecia działalności PKS dla społeczeństwa

  2016-02-05

  Działania Izby | Ogólne | Spotkania |

 • Obchody 70-lecia powstania PKS

  Zarząd PIGTSiS informuje, iż w związku z sugestią grupy naszych członków o zorganizowanie w roku 2016 obchodów związanych z 70-leciem powstania organizacji PKS, zwracamy się z prośbą o Państwa opinię w tej sprawie. Szczegóły w załączonym piśmie.

  2015-11-03

  Działania Izby | Ogólne |

 • Płaca minimalna w Norwegii

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, zamieszcza w załączeniu pismo PIGTSiS-723/P/2015 z 17.08.2015 r., skierowane do Pana Pawła Olszewskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, dotyczące norweskiej płacy minimalnej oraz oceny zaangażowania przewoźników drogowych zrzeszonych w naszej organizacji w przewozach na rynku norweskim.

 • Płaca minimalna w transporcie - pismo do Ministra Infrastruktury i Rozwoju

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w związku z poinformawniem przez kolejny kraj o wprowadzeniu przepisów dotyczących płacy minimalnej, wystosowała kolejne pismo do Pani Mari Wasiak - Minister Infrastruktury i Rozwoju, w którym wyrażamy swoje niezadowolenie bezradnością Polskiego Rządu w adekwatnym reagowaniu oraz w wyjaśnianiu problemów, jakie polskim przewoźnikom stwarzają inne państwa Unii Europejskiej poprzez wprowadzanie na własnych obszarach płacy minimalnej i obejmowaniem tymi przepisami polskich przewoźników realizujących przewozy międzynarodowe zgodnie za zasadami i warunkami określonymi przez Unię Europejską.

  W załączeniu pismo l. dz. PIGTSiS- 459/P/2015 z 25 czerwca 2015 r.

  2015-06-25

  Działania Izby | Ogólne |

 • Uwagi PIGTSiS do druku nr 3222 (do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym)

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w załączeniu przekazuje do wiadomości scan naszego pisma l. dz. PIGTSiS-410/P/2015 z 22.05.2015 r. adresowanego do Pana Stanisława Żmijana - Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, w którym to piśmie zawarliśmy nasze konkretne propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222), w którym to projekcie Podkomisja Sejmowa zamierza zmienić mandatowe karanie kierowców za przekraczanie prędkości i tzw. "późne" wjazdy na skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na kary administracyjne nakładane na właścicieli pojazdów. 

  Uprzejmie prosimy naszych Członków o zapoznanie sie z tymi - naszym zdaniem skandalicznymi - propozycjami kilkunastu parlamentarzystów i podjęcie stosownych działań w terenie, aby znaleźć poparcie innych Parlamentarzystów dla poparcia zgłoszonych przez PIGTSiS propozycji zmian naprawiających te szkodliwe zamiary.


   

 • Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji przedkłada w załączeniu pismo PIGTSiS-312/P/2015 adresowane do Pani Marii Wasiak - Minister Infrastruktury i Rozwoju zawierające uwagi w zakresie otrzymanych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w dniu 5 lutego 2015 r. projektów:

  1Ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw - projekt datowany na 17grudnia 2014 r.

  2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU w sprawie minimalnych warunków, jakim powinna odpowiadać kabina pojazdu
  wyposażona w miejsce lub miejsca do spania - projekt z dnia 5 lutego 2015 r.

  3. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących kierowcy z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy