Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

lis
lis

Szkolenie oraz spotkanie informacyjno-konsultacyjne poświęcone zagadnieniom systemu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego jaki ma wynikać z prezentowanej nowelizacji ustawy o PTZ

Tagi: , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje, że w ostatnim okresie otrzymuje liczne pytania w zakresie realizacji postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – RODO, wraz z sugestiami dotyczącymi zorganizowania odpowiedniego szkolenia. Izba podjęła starania dla organizacji specjalistycznego szkolenia w tym zakresie.

Jednocześnie w dniu 14 listopada 2022 r. został opublikowany projekt nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych. Wyznaczono na składanie uwag termin 30 dni.

 

W związku z powyższym zarząd PIGTSiS postanowił zorganizować w tym samym dniu zaplanowane wcześniej szkolenie oraz spotkanie informacyjno-konsultacyjne poświęcone zagadnieniom systemu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego jaki ma wynikać z prezentowanej nowelizacji w/w ustawy.

Spotkanie w sprawie ustawy o PTZ oraz szkolenie odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. (wtorek) w „Pensjonacie nad Zalewem” w miejscowości: 62-571 Stare Miasto k/Konina ul. Wypoczynkowa 3.

 

W załączeniu zamieszczamy pismo informujące o tym spotkaniu i szkoleniu, gdzie podajemy szczegółowe informacje dotyczące tych spotykań oraz warunki uczestnictwa.

 

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przysłanie jej faksem na numer 22-822-19-20 lub e-mailem na adres pigtsis@pigtsis.pl najpóźniej do godz. 12.00 w dniu 25 listopada 2022 r.