Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

lip
lip

Szkolenie dla JST dotyczące składania wniosków o dofinansowanie i zawarcia umowy z operatorem na linie użyteczności publicznej w roku 2019

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji  uprzejmie informuje, że w związku zainteresowaniem i kierowanymi pytaniami kierowanym do Nas w sprawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U.poz.1123) szczególnie w aspekcie przygotowania materiałów do złożenia wniosku o dofinansowanie z przedmiotowego Funduszu przewozów o charakterze użyteczności publicznej organizuje dla zainteresowanych podmiotów szkolenia dotyczące:

 „Przygotowania JST do złożenia wniosków o dofinansowanie, a następnie zawarcie umowy z operatorem na linie użyteczności publicznej w roku 2019”.

 

Spotkanie szkoleniowe zostaną zorganizowane w:

1) w dniu 30 lipca 2019 r. (wtorek) – w „Pensjonacie nad Zalewem” w miejscowości: 62-571 Stare Miasto k/Konina ul. Wypoczynkowa 3.

(Pensjonat znajduje się przy drodze krajowej 25, po zjeździe z autostrady A2 na węźle Modła w kierunku miasta Konin).

 2) w dniu 1 sierpnia 2019 r. (czwartek) – w  motelu „Maciejowej Chacie” w miejscowości: Stare Lubiejewo ul. Łomżyńska 3. 07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Spotkania rozpoczną się o godz. 9.30  i powinny zakończyć się ok godz. 15.00.

W załączeniu przesyłamy kartę uczestnictwa, którą prosimy przesłać faxem do IZBY na nr 22 822 19 20, lub e-mailem pigtsis@pigtsis.pl w nieprzekraczalnym terminie do 29.07.2019 

 

Ponieważ organizacja spotkań powoduje generowanie kosztów prosimy o ich pokrycie. Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi: 184,50  złotych za osobę (150,00 plus podatek VAT 23 %).

Jednostki Samorządu Terytorialne pragnące, aby wystawiona faktura nie zawierała podatku VAT, proszone są o nadesłanie stosownego – wymaganego prawem – oświadczenia w tej sprawie.

Wpłatę należy przekazać w dniu zgłoszenia na konto PIGTSiS

nr: 43 1240 6003 1111 0000 4946 5239  – kserokopie przelewu proszę załączyć do zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby z JST, członków PIGTSiS oraz zainteresowanych przedsiębiorców realizujących przewozy regularne osób do wzięcia udziału w spotkaniu szkoleniowym