Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Gru
Gru

Szansa na poprawę trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców zajmujących się realizacją przewozu osób w ramach publicznego transportu zbiorowego

Tagi: , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, uprzejmie informuje, że na stronie RCL pod poz. UD161 ukazał się kolejny Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw gdzie m.in. na stronie 19 w punkcie 16 w dodawanych nowych art. 15zzzzl5 i art. 15zzzzl6 zapisano nowe rozwiązania prawne zapewniające, tak oczekiwaną od dawna, pomoc finansową dla  przewoźników i operatorów wykonujących przewozy autobusowe.

Zapisane w tym projekcie Ustawy propozycje byłyby realizacją wielokrotnie pisanych w bieżącym roku wniosków o konieczności takiej pomocy dla branży autobusowej, które to pisma kierowane były do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury oraz są zbieżne z propozycjami jakie udało się PIGTSiS wprowadzić w maju br. pod obrady Senatu RP.

Należy mieć nadzieję, że tym razem proponowane zmiany zostaną przyjęte przez Parlament.

Prosimy naszych Członków o zapoznanie się z projektem Ustawy i zgłaszanie nam swoich uwag.

W związku z tym projektem Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie wysłała do Ministerstwa Infrastruktury pismo PIGTSiS-272/P/2020 z dnia 10.12.2020 r. w którym dziękujemy za zrozumienie do naszych wielokrotnie artykułowanych w wielu poprzednich pismach próśb o pomoc ekonomiczną dla przewoźników autobusowych oraz zgłaszamy nasze wątpliwości do końcowych przepisów zawartych w tym projekcie.

W załączeniu skan tego pisma