Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Maj
Maj

STANOWISKO FORUM TRANSPORTU DROGOWEGO W SPRAWIE STANU PRZYGOTOWAŃ DO WDROŻENIA NOWEGO SYSTEMU POBORU OPŁAT DROGOWYCH W POLSCE OPARTEGO NA TECHNOLOGII SATELITARNEJ (e-Toll)

Tagi: , ,

W nawiązaniu do wiadomości zamieszczonej w dniu 14 kwietnia 2021 r., w której informowaliśmy o odbytym spotkaniu Sygnatariuszy Forum Transportu Drogowego, którego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji jest Członkiem, na którym omawiano projekt wdrożenia nowego systemu poboru opłat za przejazd po autostradach i drogach krajowych – druk Sejmowy nr 1073 – i w wyniku tej dyskusji wystosowaniu pisma m.in. do Pana Premiera M. Morawieckiego z uwagami do tego projektu, informujemy, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej pismem DPO18.8752.20.2021 z dnia 19 maja 2021 r. udzielił wyjaśnień na zgłoszone uwagi przewoźników [skan pisma w załączeniu].

Jednocześnie informujemy, że Sejm w dniu 20 maja 2021 r. odrzucił poprawki zgłoszone przez Senat, więc ustawa w brzmieniu skierowanym do Senatu został już przekazana do podpisu przez Prezydenta RP. W wyniku tych zmian prawnych dotychczasowy system poboru opłat elektronicznych viaTOLL za przejazd po niektórych drogach krajowych ma obowiązywać do 30 września 2021 r. Natomiast od połowy czerwca br. przewoźnicy mają mieć możliwość przegotowywać do stosowania nowego systemu e-TOLL”