Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

mar
mar

Stanowisko Forum Transportu Drogowego dotyczące pomocy publicznej dla transportu drogowego w związku z kryzysem wywołanym agresją rosyjską na Ukrainę

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji jest członkiem Forum Transportu Drogowego, skupiającym około 40 organizacji zrzeszających przewoźników drogowych. W dniu 18 marca 2022 r. podczas dyskusji przyjęto „STANOWISKO Forum Transport Drogowego” dotyczące pomocy publicznej dla transportu drogowego. Ponadto Forum Transportu Drogowego podczas dyskusji dotyczącej kryzysu wywołanego agresją rosyjską na Ukrainę oraz innymi czynnikami, uznało za konieczne wystosowanie do rządu RP apelu o wsparcie polskich przewoźników drogowych.

W stanowisku FTD zawarte zostały także tezy zawarte w pismach PIGTSiS zamieszczonych w dniu 14 marca 2022 r. na stronie internetowej Izby i adresowanych do Pana Premiera i do Ministra Infrastruktury.

W załączeniu:

– List do Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.03.2022 r.,

– Stanowisko Forum Transportu Drogowego z dnia 18 marca 2022 r..,

– Lista organizacji zrzeszających przewoźników drogowych  i osób uczestniczących w spotkaniu FTD w dniu 18 marca 2022 r.