Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Kwi
Kwi

Spotkanie Przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej z przedstawicielami organizacji zrzeszających przewoźników drogowych – prezentacja nowego systemu pobierania opłat za przejazd po płatnych odcinkach dróg

Tagi:

Informujemy, że w dniu 8 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej z przedstawicielami organizacji zrzeszających przewoźników drogowych na którym informowano o przygotowaniach do wdrożenia w Polsce od 1 lipca 2021 r. nowego systemu pobierania opłat za przejazd po płatnych odcinakach dróg krajowych i autostrad.

Krajowa Administracja Skarbowa przewiduje okres testowy dla przewoźników od 1 czerwca do 31 czerwca 2021 r. i oczekuje, że od 1 lipca 2021 r. wszystkie pojazdy poruszające się  takimi odcinkami dróg będą wyposażone w urządzenia pozwalające na wnoszenie opłat elektronicznych za korzystanie z takich dróg.

Ten zamiar KAS został stanowczo skrytykowany przez przedstawicieli przewoźników, ponieważ dotychczas nie ma jeszcze uchwalonej ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw [druk UD145 link do stromy Rządowego Centrum Legislacji –  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12340063/12735795/12735796/dokument473356.pdf  ] a tym samym nie ma jeszcze dostępnych urządzeń OBU. Jedynie co podobno dział to aplikacja na smartfonie, ale – zdaniem wszystkich przedstawicieli przewoźników – nie jest ona do zastosowania i codziennego użytkowania w profesjonalnym przewozie osób i rzeczy.

Ponadto nie są jasne zasady ponoszenia przez przewoźników opłat dodatkowych, np. za korzystanie z systemu GPS, kosztu transmisji danych, kosztu zakupu na własność przez przewoźników urządzeń OBU [dotychczas były one dostarczane przewoźnikom za kaucją] – wszystko to znacznie podroży dotychczas ponoszone koszty korzystania z dróg płatnych.

W załączeniu przekazujemy do wiadomości otrzymaną z KAS prezentację, która była przedmiotem wczorajszej dyskusji.

 

Będą odbywały się dalsze spotkania – już w węższym gronie – przedstawicieli organizacji zrzeszających przewoźników drogowych.