Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Kwi
Kwi

Spotkanie Forum Transportu Drogowego, na którym omawiano projekt wdrożenia nowego systemu poboru opłat za przejazd po autostradach i drogach krajowych

Tagi: ,

Informujemy, że w dniu 13.04.2021 r. odbyło się spotkanie w formie online Sygnatariuszy Forum Transportu Drogowego, którego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji jest Członkiem, na którym omawiano projekt wdrożenia nowego systemu poboru opłat za przejazd po autostradach i drogach krajowych – druk Sejmowy nr 1073.

Spotkanie FTD zostało zwołane w trybie pilnym, ze względu na fakt, że już dzisiaj, 14 kwietnia 2021 r., była zaplanowana sejmowa debata nad projektem zmian tej ustawy, która została przyjęta przez Rząd bez konsultacji ze środowiskiem przewoźników a do Sejmu ostatecznie trafiła jako projekt poselski!

 

Po dyskusji, podczas której podnoszono bardzo dużo krytycznych problemów, ostatecznie zostało wypracowane wspólne stanowisko Sygnatariuszy Forum Transportu Drogowego, wobec aktualnego stanu wdrażania w Polsce tego nowego systemu poboru opłat e-TOLL.

W załączeniu stanowisko FTD wraz z listą uczestników tego spotkania.

Stanowisko FTD zostało wczoraj doręczone:

 • Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu
 • Wiceprezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosławowi Gowinowi
 • Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi
 • Ministrowi Finansów Tadeuszowi Kościńskiemu
 • Sekretarzowi Stanu, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej Magdalenie Rzeczkowskiej
 • Marszałek Sejmu Elżbiecie Witek
 • Marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu
 • Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Infrastruktury Pawłowi Olszewskiemu
 • Prezydium Sejmowej Komisji Infrastruktury
 • Przewodniczącemu Senackiej Komisji Infrastruktury Janowi Hamerskiemu
 • Prezydium Senackiej Komisji Infrastruktury
 • Przewodniczącym Klubów Parlamentarnych