Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Maj
Maj

Sejm, na wniosek Rządu, odrzucił wprowadzone przez Senat poprawki do Ustawy z dnia 30.04.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dające środki finansowe dla autobusowego pozamiejskiego regularnego transportu publicznego

Tagi: , , ,

Z przykrością informujemy, że wczoraj Sejm, na wniosek Rządu, odrzucił wprowadzone przez Senat poprawki nr 30, 31 i 57 zawarte w druku sejmowym nr 370 do Ustawy z dnia 30.04.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dające środki finansowe dla autobusowego pozamiejskiego regularnego transportu publicznego.

Oznacza to, że Rząd nie widzi potrzeby pomocy przedsiębiorcom realizującym autobusowy publiczny transport zbiorowy.

Przewozy te od 15 marca 2020 r. przestały funkcjonować . Stanowi to 85-90% wszystkich dotychczas realizowanych kursów i do czasu uruchomienia normalnego funkcjonowania szkół, co – według informacji przedstawicieli Rządu –  nie nastąpi ich wznowienie przed 1 września 2020 r.

 

Oznacza to, że przedsiębiorstwa te przez okres sześciu miesięcy nie będą miały środków na prowadzenie działalności gospodarczej. Przewidujemy w związku z tym wycofanie się z rynku wielu tych firm. 

 

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji ocenia, że jedyna zmiana w tej ustawie, dotycząca autobusowego transportu publicznego, polegająca na podniesieniu możliwości dopłat w przewozach o charakterze użyteczności publicznej z 1 zł do 3 zł będzie korzystna jedynie dla nielicznych podmiotów, które mają już zawarte umowy, pod warunkiem, że te samorządy terytorialne zgodzą się na podniesienie swojego wkładu własnego (w wariancie minimalnym z 11 do 33 gr do jednego wozokilometra).

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji nie przewiduje natomiast żadnego większego zainteresowania do podpisywania nowych umów na realizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej, szczególnie w przewozach wojewódzkich. Przypominamy, że zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, dla ponad 65% realizowanych dotychczas przewozów regularnych organizatorem był i nadal może być wyłącznie marszałek województwa.

Oceniamy więc, że tą poprawkę jedynie jako działanie propagandowe Rządu, bez większego znaczenia ekonomicznego dla firm oraz dla pasażerów.  

Rząd i Posłowie nie przyjmują do wiadomości przedkładanych argumentów o specyfice autobusowego pozamiejskiego transportu publicznego i nie realizują istniejących w Unii Europejskiej rozwiązań prawnych w zakresie funkcjonowania tych przewozów publicznych