Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Kwi
Kwi

Rząd wspiera jedynie Operatorów publicznego transportu zbiorowego

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w nawiązaniu do skierowanego przez Rząd do Parlamentu projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 [druk Sejmowy 344],  przesyła w załączeniu skan naszego pisma PIGTSiS-160/P/2020 z dnia 29.04.2020 r. skierowanego do Pan Henryka Kowalczyka – Przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz do wiadomości Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury, z naszymi uwagami i propozycjami dodatkowych zapisów do tego projektu

W załączeniu także do pobrania treść naszej informacji dotyczącej propozycji Rządu w projekcie tzw. „Tarczy 3”, która zawiera możliwość wsparcia w transporcie drogowym jedynie Organizatorów publicznego drogowego transportu osób, a poprzez wsparcie organizatorów – możliwość wsparcia Operatorów.

Oznacza to, że los drogowego transportu zbiorowego będzie w rękach poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt ustawy nie zawiera żadnych propozycji odnośnie przedsiębiorców realizujących przewozy regularne na podstawie zezwoleń wydanych w oparciu o przepisy ustawy o transporcie drogowym.

W związku z powyższym PIGTSiS po raz kolejny, tym razem do Sejmu RP wystąpiła z wnioskiem o objęcie pomocą wszystkich przedsiębiorców realizujących publiczny transport zbiorowy. W załączeniu nasze pismo do Sejmu z propozycją konkretnych zapisów w procedowanej ustawie.