Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

mar
mar

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które uchyliło prawie wszystkie ograniczenia jakie obowiązywały w publicznym transporcie zbiorowym

Tagi: , ,

Informujemy, że w Dz. U. z 25.02.2022 r. pod poz. 473 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które uchyliło prawie wszystkie ograniczenia jakie obowiązywały w publicznym transporcie zbiorowym.

W § 23. Ust. 1 tego nowego Rozporządzenia pozostawiono nadaldo dnia 31 marca 2022 r. – NAKAZ zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa:

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonych lub używanych do przewozu osób;

Więc od 1 marca 2022 r. nie obowiązują więc już żadne dodatkowe ograniczenia [poza zapisami w dowodzie rejestracyjnym] np. w zakresie ilości przewożonych w autobusie pasażerów