Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Sty
Sty

Rekompensaty do ulgowych przejazdów w ptz

Tagi: , , ,

Informujemy, że w związku z naszym wystąpienie z dnia 15.01.2020 r. do Ministra Infrastruktury, w którym po raz kolejny informowaliśmy o problemach z otrzymywaniem przez organizatorów/operatorów środków z budżetu państwa z tytułu honorowania uprawnień obywateli do ulgowych przewozów autobusami, przekazujemy w załączeniu skan pisma l.dz. DBI-3.050.4.2020 z dnia 21.01.2020 r. jakie Minister Infrastruktury w tej sprawie wysłał do wszystkich Wojewodów.

Prosimy naszych Członków o zgłaszanie nam, czy sprawy przekazania zaległych środków za 2019 r. będą wreszcie załatwione.

Jednocześnie informujemy, że Izba przygotowuje pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego, w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej, z żądaniem ujawnienia zawartych umów lub korespondencji pomiędzy Wojewodą Mazowieckim i Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie zakresu rzeczowego przekazywanych środków finansowych na cele związane z honorowaniem ulg ustawowych przez przewoźników, organizatorów lub operatorów.

Poniżej do pobrania pismo DBI-3.050.4.2020 z dnia 21.01.2020 r. Ministra Infrastruktury do Wojewodów: