Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Maj
Maj

Przyjecie przez Senat Ustawy z dnia 30.04.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez PIGTSiS

Tagi: , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w nawiązaniu do naszego wystąpienia z dnia 4 maja 2020 r. adresowanego do Pana Kazimierza Klaina  – Przewodniczącego Senackiej komisji Finansów Publicznych w sprawie Ustawy z dnia 30.04.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 [druk Senacki 106], uprzejmie informuje, że wczoraj Senat przyjął tą Ustawę wraz z 4 zgłoszonymi przez Senatorów poprawkami, które odnoszą się do autobusowego publicznego transportu zbiorowego. Dotyczy to przyjętych przez Senat poprawek zawartych w punktach: 36, 37, 64 i 65 Druku Senackiego nr 106Z.

 

Przyjęte przez Senat wyżej wymienione 4 poprawki w zasadzie w pełni wyczerpują propozycje PIGTSiS zawarte w naszym piśmie PIGTSiS-162/P/2020 z 4 maja 2020 r.. adresowanym do Pana Kazimierza Klaina Przewodniczącego Senackiej Komisja Finansów Publicznych.

Tekst tej Ustawy będzie dzisiaj przedmiotem obrad Sejmu – posiedzenie planowane jest na godz. 17.00.”   

 

W załączeniu skan wyciągu z druku senackiego nr 106Z dotyczący tych 4 poprawek