Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Maj
Maj

Przyjęcie przez Senat poprawki dotyczącej punktu 2 opisanego w naszym piśmie PIGTSiS-162/P/2020 z 4 maja 2020 r w sprawie Ustawy z dnia 30.04.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Tagi: , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w nawiązaniu do naszego wystąpienia z dnia 4 maja 2020 r. adresowanego do Pana Kazimierza Klaina  – Przewodniczącego Senackiej Komisji Finansów Publicznych w sprawie Ustawy z dnia 30.04.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 [druk Senacki 106], uprzejmie informujemy, że na wniosek Pana Senatora Stanisława Lamczyka, poparty przez Pana Przewodniczącego Senackiej Komisji Finansów Publicznych Kazimierza Klaina, Senacka Komisja Finansów Publicznych stosunkiem głosów 4 za [2 przeciw] przyjęła zgłoszoną przez Panów Senatorów poprawkę dotyczącą punktu 2 opisanego w naszym piśmie PIGTSiS-162/P/2020 z 4 maja 2020 r.

Tekst poprawki został opublikowany w druku Senackim 106A [wyciąg w załączeniu] i prawdopodobnie dzisiaj lub jutro ok. godz.  11.00 będzie przedmiotem głosowania podczas II czytania w Senacie.