Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Kwi
Kwi

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji przedstawia w załączeniu scan naszego pisma PIGTSiS-534/P/2018 z 20.04.2018 r. w sprawie zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji pod poz. UA37 „Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt z 13 lutego 2018 r.)”, który to projekt dotyczy m.in. fakturowania sprzedaży biletów ulgowych nabywanych przez gminy oraz naszych obaw dotyczących skutków projektowanych zmian ustawy o VAT na zasady stosowania kas rejestrujących przy tej sprzedaży.

W załączeniu do pobrania pismo PIGTSiS-534/P/2018: