Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Lis
Lis

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (wersja z dnia 9.11.2018)

Tagi: ,

W załączeniu zamieszczamy najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym datowany na dzień 9 listopada 2018 r..

Po dokładnej analizie przesłanego projektu, PIGTSiS zamieści w ciągu tygodnia swój komentarz do zmian proponowanych przez Ministerstwo.