Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

kw.
kw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych

Tagi: , ,

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii opracowało i zamieściło na w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Rządowego Centrum

Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych oraz ustawy o finansach publicznych
(numer w wykazie UD306) – link: https://legislacja.gov.pl/docs//2/12357505/12860467/12860468/dokument546337.pdf

Ustawa ma na celu doprecyzowanie przepisów i uproszczenie tzw. obowiązku sprawozdawczego oraz zwiększenie efektywności w prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowaniach w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

PIGTSiS do tego projektu nie będzie zgłaszała uwag, ale prosimy naszych Członków o zapoznanie się z nim i o dalsze śledzenie procesu legislacyjnego