Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Lis
Lis

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje, że Rada Ministrów skierowała do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Projekt w/w ustawy dokonuje m.in. nowelizacji ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W załączeniu zamieszczamy plik naszego pisma zawierającego Informację o przyczynach i skutkach tej nowelizacji. Projektowana Ustawa jest to Druk Sejmowy nr 734, gdzie w art. 5 zmieniania jest Ustawa o FRPA – link do projektu nowelizacji tej Ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=734