Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

wrz
wrz

Projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 – przedłużenie ważności zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób

Tagi: , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:     https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12350557/12811840/12811841/dokument518539.pdf ukazał się w dniu 27 sierpnia 2021 r. projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 [numer UD199]. W art. 38 tego projektu przewiduje się kolejne przedłużenie ważności zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób do 31 grudnia 2022 r.

Będzie to szóste przedłużenie ważności tych zezwoleń, uzasadniane tym, że Ministerstwo Infrastruktury ciągle jeszcze nie sprecyzowało ostatecznego kształtu przewidywanych zmian obowiązującej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Jednostki samorządu terytorialnego być może nie zdążyłyby skutecznie wdrożyć tych przyszłych zmian, więc to kolejne przedłużenie ważności zezwoleń spowoduje, że zostaną w budżecie państwa zabezpieczone środki finansowe konieczne do sfinansowania uprawnień obywateli do przejazdów ulgowych w 2022 r..

Poniżej zamieszczamy wyciąg z tego projektu Ustawy. Z pełnym tekstem tego projektu ustawy można zapoznać się pod w/w linkiem