Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

sie
sie

Projekt rozporządzenia MI w sprawie BHP w komunikacji miejskiej – konsultacje publiczne

Tagi: , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, otrzymała z Ministerstwa Infrastruktury do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej, zamieszczony pod poz. 64 na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod linkiem:  https://legislacja.gov.pl/projekt/12337553/katalog/12712997#12712997 ;

 

W dniu dzisiejszym wysłane zostało do Ministerstwa Infrastruktury nasze pismo PIGTSiS-224/P/2020 z 28.08.2020 r. [scan w załączeniu], w którym zgłaszamy nasze uwagi i wątpliwości do tego projektu