Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

gru
gru

Problemy z płatnością za bilety w 2022 r. – pismo do Ministra Finansów

Tagi: , , ,

Informujemy, że Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie przesyła do Ministra Finansów, Ministra Rozwoju i Technologii oraz Ministra Infrastruktury pismo PIGTSiS-157/P/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. dotyczące problemów na jakie napotkają przedsiębiorcy realizujące autobusowe publiczne przewozy, w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw z dnia 23.11.2021 r. poz. 2105 Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która w art. 22 zawiera zmiany odnoszące się Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nakładające na tych przedsiębiorców nowe wymogi..

 

 

W załączeniu scan tego pisma