Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

lip
lip

Ponowne konsultacje publiczne projektu ustawy o dostępności niektórych produktów i usług

Tagi: , ,

„Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, informuje, że odpowiadając na pismo DEM-IIIa.0210.1.2022.ML z 14 lipca 2022 r. w sprawie ponownych konsultacji publicznych projektu ustawy o dostępności niektórych produktów i usług (numer w wykazie UC119), zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” pod adresem:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12358257/katalog/12865990#12865990 zamieszcza do wiadomości naszych Członków scan naszego pisma l.dz. PIGTSiS-112/P/2022 z 18 lipca 2022 r. skierowanego do Sz. Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury, zawierającego nasze wątpliwości co do proponowanych w tym projekcie ustawy rozwiązań.

W załączeniu skan pisma: