Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Lis
Lis

Pomoc publiczna

Tagi: , ,

W związku z licznymi wątpliwościami jakie wynikają z pism Prezesa UOKiK lub pism Urzędów Wojewódzkich, poniżej przedstawiamy pogląd prawny Prezesa

Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w odniesieniu do:

  • warunków jakie wg przepisów prawnych muszą zostać spełnione, aby otrzymana przez Operatora rekompensata nie była pomocą publiczną w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej;
  • warunków, w których przyznana Operatorom rekompensata stanowić będzie pomoc publiczna;
  • obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej