Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Wrz
Wrz

Pobieranie opłat dodatkowych przy realizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej

Tagi: ,

W związku z rozpoczęciem przez Jednostki Samorządu Terytorialnego udzielania zamówień na przewozy o charakterze użyteczności publicznej, przypominamy Państwu o regulacji prawnej, wynikającej z art. 34 a, określającej organ uprawiony do wydania przepisów uprawniających od pobierania opłat dodatkowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej – wynikających z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe – Dz. U. z 2017 r. poz. 1983.

Szczegóły w załączonym piśmie: